E ovako, po�to dragi nam nagluvi producent Peđa, pardon, Kuer, neće ili ne ume ili nema inspiracije za kačenje svoje prve vesti, kojom bi skinuo mrak ovoj stranici, ja ću to uraditi za njega.E ljudi, �to ja imam jednog ćaleta… A taj ćale kakav pasulj pravi, au leba ti, prste na nogama da poli�e�. Napravio on juče pasulj, nakon epizode sa pro�lim, kada su nam stradali stomaci, i ja klopao. A ono, dobar, fin, malo gust, zrno lepo skuvano, prava ona boja pasulja, ma sve bre! I mi juče bili kod Peđe, pardon, Kuera, da nam jedan eminentan reper poka�e kako se miksuju pesme, a da to zazvuči kako valja. I u jednom trenutku Mire, pardon, Blokovski i ja krenuli da uzmemo repete pive i u�li u lift. Ljudi, kako je neko prdnuo u tom liftu pre nego �to smo mi u�li (nisam ja, iako sam jeo pasulj), to bre nije bilo normalno. To nije bio ovozemaljski prde�, definitivno. Pokrili smo usta, noseve i oči (�tipalo koliko je bilo gadno) duksevima i molili se Bogu da se lift ne zaglavi. Posle smo, kada smo se vratili, pričali Peđi, pardon, Kueru i eminentnom reperu o na�em u�asavajućem iskustvu, ali oni su mogli samo da se delimično saosećaju sa nama, jer nisu iskusili taj horor u �ivotu. Do jutros, to jeste.Zvao ja Peđu, pardon, Kuera, oko pola 11 jer je trebalo da ubijem sahat i po do predaje papira na faksu i do�ao do njega. Rekao mi čovek da mu usput kupim burek s mesom i jogurt, a ja uzeo za obojicu, �to će se kasnije ispostaviti kao kobna odluka. Do�ao, jeli, uzeli da proverimo mikrofon da li radi (da, verovali ili ne, uzeli smo mikrofon nazad, haaa!)… E sad, znate li ono kako uvek čovek ili narod koji je �rtva horora i nasilja na kraju postaje onaj koji sličan horor, tj. nasilje sprovodi nad nekim drugim? Ja sam se pretvorio u onog koji je prdnuo u liftu pre nego �to smo mi u�li u isti veče pre toga. Peđa, pardon, Kuer, je stajao i proveravao radi li mikrofon, a ja sam le�ao na krevetu i preciznim i odmerenim artiljerijskim plotunima bombardovao njegove disajne puteve, pogotovo nosnu �upljinu. Srećom, poučen dugogodi�njim iskustvom, znao sam da se prde� di�e u visinu (osim ako se ne upali nečim, onda se di�e u vazduh), pa sam bio bezbedan na 50 cm visine na kojoj sam se nalazio. Međutim, Peđa, pardon, Kuer, je sa svojih 190 i ne�to centimetara bio konstantno izlo�en napadima neprijatnih mirisa organskog, burekno-jogurtno-pasuljnog porekla. Maltretiranje pomenutog mladića je trajalo dobrih pola sata, sve dok se nismo uputili put fakulteta, na koji na kraju on nije ni oti�ao (valjda mu je bilo dosta dru�enja sa mnom, i ne mogu mu zameriti na tome).Poenta ove priče? Kueru, pardon, Peđa, nikad ne odugovlači sa kačenjem prve vesti da ti se ne bi nakačio neki naduveni konj i izbljutavio ti stranicu. :))�iveo pasulj, jogurt i Jubilarno Pivo u parku kod Kalenića!