Anotaskovo ime se ne piše velikim početnim slovom, osim na početku rečenice.wordisbond

Share:

NOVO: Blokovski – Lavirint

Holler Box