Prvih nekoliko godina svog života, mladi anotask je mislio da su vrapci pilad od golubova.wordisbond

Share: