Od danas albume Mjana i Blokovskog možete kupiti i u Kobazz radnji u Beogradu, u Sremskoj ulici, za 200 dinara.Samo toliko. Pozdrav.

Share:

NOVO: Blokovski – Lavirint

Holler Box