Nezavisni rep lejbl [b]Carski Rez[/b], konstrukcija koja je pro�le godine počela da dobija svoju formu, kada su se oko iste ideje sakupili Kuer, Rastamon i Blokovski, od danas ima svoju sajber prezentaciju upravo na ovoj adresi. Ovde mo�ete naći sve potrebne informacije o artistima, čiji će broj rasti srazmerno vremenu i uslovima za rad lejbla. Tu je medija sekcija, gde mo�ete naci audio, video i foto zapise ljudi iz ekipe, studio, o kom će vi�e reči biti nakon otvaranja koje se očekuje u toku ove godine. Tu je naravno i opcija da iznesete svoje mi�ljenje putem komentara, kao i propratni sadr�aj koji bi trebalo da zadovolji potrebe svakog ljubitelja interneta i kvalitetne muzike. Trudićemo se da sajt a�uriramo dovoljno često kako se ne bi nahvatala paučina na ove stranice, a vi navratite ponekad. Aj pa toliko za sada. U�ivajte.