Noćas su The Easst i MC Pax naučili da otvaraju flašu piva flašom piva. Sledeći put ih učim kako to da odrade zubima. Blok na brdu brate. Kuer se čudno smeje kad je pijan, poz šima koji je dovezao gajbu bugaji. Ćaolina.